Apator Rector z umową na usługi dla Taurona Dystrybucji

Apator Rector, spółka zależna Apatora, zawarła z Tauronem Dystrybucją umowę o wartości około 26,3 mln zł – poinformował Apator.

This entry was posted in Finanse.