Columbus Energy kupuje farmy fotowoltaiczne

Spółka zależna Columbus Energy zawarła umowę kupna 5 spółek realizujących projekty farm fotowoltaicznych o mocy ponad 4,5 MW. Cena to 3,5 mln zł.

This entry was posted in Finanse.