Asseco Poland zwiększyło zysk o jedną czwartą w 2020 r.

Zarząd Asseco Poland podał szacunkowe wyniki za 2020 rok. Wynika z nich, że skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 401,6 mln zł.

This entry was posted in Finanse.