Polskie firmy coraz bardziej zadłużone. W tych sektorach jest najgorzej

Według danych zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i w bazie BIK łączna wartość przeterminowanych zobowiązań polskich przedsiębiorstw na koniec 2018 r. wyniosła 29,57 mld zł. Największe ryzyko zawarcia kontraktu z przedsiębiorstwem, które ma problem z terminowymi płatnościami w relacjach z innymi firmami oraz bankami istnieje w transporcie, górnictwie i sektorze zajmującym się dostawą wody, gospodarką ściekami oraz odpadami.

This entry was posted in Finanse.