MF proponuje zmiany w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

Dostosowanie przepisów ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym do dyrektywy unijnej, a także m.in. wprowadzenie zasady, że środki z tytułu otrzymanych gwarancji oraz dotacji powinny podlegać zwolnieniom podatkowym – zakłada projekt nowelizacji ustawy o BFG, który znalazł się na stronie RCL.

This entry was posted in Finanse.