KGHM ma nową strategię. Postawiono konkretny cel przed Sierra Gorda

Rada nadzorcza KGHM Polska Miedź zatwierdziła 19 grudnia 2018 roku strategię spółki na lata 2019-2023. Zakłada ona m.in. produkcję 450 tys. ton miedzi rocznie w Polsce oraz średnioroczny dzienny przerób rudy w chilijskiej kopalni Sierra Gorda na poziomie co najmniej 130 tys. ton począwszy od 2020 roku.

This entry was posted in Finanse.