Leasing najważniejszy, rośnie znaczenie dotacji

Jak wynika z badania Komisji Europejskiej (SAFE 2020), leasing pozostaje najbardziej istotnym źródłem finansowania dla polskich firm z sektora MŚP (małych i średnich firm). Drugim najczęściej wskazywanym instrumentem jest linia kredytowa, a trzecim – dotacje. Wśród najważniejszych problemów, z jakimi zmagają się przedsiębiorcy, wymieniane są kwestie kadrowe, regulacyjne i inne problemy – w tym problemy związane ze skutkami pandemii COVID-19 – wynika z informacji Związku Polskiego Leasingu.

Zielona energia napędza Grodno. Najlepsze kwartały w historii

Zgodnie z najnowszymi szacunkami przychody Grupy Grodno za okres od kwietnia do grudnia 2020 r. wyniosły 526,2 mln zł (co oznacza wzrost o 15 proc. wobec analogicznego okresu 2019 roku) i przełożyły się na rekordowe 11,6 mln zł zysku netto – to wzrost o 27 proc. Dzięki rozwojowi w obszarze odnawialnych źródeł energii i energooszczędnych rozwiązań były to najlepsze finansowo pierwsze trzy kwartały roku obrotowego w historii Grodna – informuje spółka.