Czarny sen Leszka Czarneckiego trwa. Znowu złe wieści

Getin Noble Bank poinformował w czwartek wieczorem o wzroście wartości odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości inwestycji w jednostkach zależnych. Niebagatelnym. W ujęciu jednostkowym przekroczą one 100 mln zł.

This entry was posted in Finanse.