Obniżyli podatek do… zera. We wszystkich sektorach gospodarki

W celu przyciągnięcia większej ilości inwestycji wspierających wzrost gospodarczy Indonezji, Indonezja wydała niedawno nowe rozporządzenie przyznające 100 proc. obniżkę podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) dla nowych inwestycji.

This entry was posted in Finanse.