KIR dostarczy usługi wspierające standard Polish API

Wdrożenie dyrektywy PSD2 do prawa polskiego jest na ostatniej prostej. 9 stycznia ustawa wprowadzająca zapisy tej dyrektywy, zmieniająca ustawę o usługach płatniczych, została przyjęta przez Radę Ministrów i trafiła do dalszych prac legislacyjnych.

Powered by WPeMatico

This entry was posted in Finanse.