Tauron robi wielkie odpisy. Obniżą zysk o ponad 2 mld zł

Tauron Polska Energia zakończył analizy, które wykazały istotne zmiany w zakresie wartości odzyskiwalnej aktywów trwałych w segmentach Wytwarzanie, Wydobycie i OZE, co wskazuje na zasadność utworzenia odpisów w wysokości 2,943 mld zł, co może przełożyć się na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego firmy za 2020 r. o 2,384 mld zł.

This entry was posted in Finanse.