PGE podała wstępne dane finansowe za 2020 rok. EBITDA mniejsza

Według wstępnych szacunków w 2020 roku grupa PGE osiągnęła blisko 6 mld zł skonsolidowanego zysku EBITDA, wobec około 7,1 mld zł rok wcześniej i około 110 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej, czyli spółki PGE, wobec straty netto około 3,9 mld zł rok wcześniej będącej pochodną wysokich odpisów.

This entry was posted in Finanse.