Wasko blisko kontraktu za maksymalnie ponad 8 mln zł

Oferta Wasko została wybrana jako najkorzystniejsza przez Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF) z siedzibą w Radomiu w przetargu na wykonanie zamówienia „Rozbudowa infrastruktury Centrum Informatyki Resortu Finansów – rozbudowa macierzy dyskowych Hitachi VSP G800”- poinformowała spółka.

This entry was posted in Finanse.