Warszawska giełda celuje w 470 mln zł przychodów

Uzyskanie 470 mln zł przychodów w 2022 r. przy wartości EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją i utratą wartości aktywów trwałych) 250 mln zł to nowe cele finansowe, jakie przyjął zarząd Giełdy Papierów Wartościowych dla grupy kapitałowej GPW podczas przeglądu tych celów ujętych w „Strategii GPW 2022”, a opublikowanej w czerwcu 2018 r.

This entry was posted in Finanse.