Unijne wsparcie dla inwestycji OZE w Jedliczu

Przedsięwzięcie pn. „Produkcja ciepła z biomasy – instalacja energetyczna wchodząca w skład kompleksu instalacji bioetanolu II generacji (BIIG) w Orlen Południe S.A. w Jedliczu” zostało dofinansowane kwotą 45,8 mln zł z Funduszu Spójności. Koszt całkowity inwestycji to ponad 159,4 mln zł. Zakończenie inwestycji zaplanowano na grudzień 2023 r.

Stopy zmrożone na dłużej

Polityka niskich stóp procentowych będzie prowadzona najprawdopodobniej do końca 2022 roku. Świadczą o tym dotychczasowe decyzje i dyskusje w Radzie Polityki Pieniężnej. Także prezes NBP Adam Glapiński nie pozostawia co do tego złudzeń.

ML System z większą sprzedażą i zyskiem

Grupa ML System oferująca m.in.  rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV) w 2020 roku wypracowała prawie 127,3 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz blisko 10,2 mln zł zysku netto wobec niespełna 93,4 mln zł przychodów ze sprzedaży i niecałe 3,5 mln zł zysku netto w 2019 roku.

Deweloper podsumował 2020 rok. Spadek przychodów i strata netto

W 2020 przychody ze sprzedaży grupy Develia wyniosły 517,1 mln zł wobec 819,3 mln zł rok wcześniej. Spadek przychodów jest efektem mniejszej liczby mieszkań przekazanych klientom. W 2020 roku grupa wykazała 138,8 mln zł straty netto wobec 117,4 mln zł zysku netto w 2019 roku. Strata jest efektem negatywnej wyceny nieruchomości komercyjnych.

GPW: Małe i średnie spółki oparły się spadkom

Czwartek (8 kwietnia) przyniósł kontynuację spadków dużych spółek, oddalając WIG20 od oporu na 2.000 pkt. Spadkom w indeksie przewodził CD Projekt, który zakończył giełdową sesję na najniższym poziomie od dwóch lat. Relatywną siłą wykazały się małe i średnie spółki, których przedstawiciele notują nowe historyczne szczyty.