Bogdanka zakończyła program emisji obligacji

LW Bogdanka 31 grudnia 2018 dokonała wykupu 750 obligacji o wartości nominalnej 100 tys. zł. Tym samym spółka zakończyła Program Emisji Obligacji z 2013 r.

This entry was posted in Finanse.