Bank Pekao okazał się odporny na warunki skrajne

Stress testy, przeprowadzone przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) potwierdziły wysoką odporność banku Pekao na negatywne scenariusze makroekonomiczne – poinformował bank. Wśród niemal pół setki badanych banków Pekao zajął jedno z trzech pierwszych miejsc.

This entry was posted in Finanse.