GetBack walczy o zachowanie wypłacalności

Zarząd GetBack złożył w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego – przyspieszonego postępowania układowego.

This entry was posted in Finanse.