Ostatnie chwile Gekoplastu na giełdzie

Walne Gekoplastu w poniedziałek podjęło decyzję przywrócenia akcjom spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji spółki). Tym samy ostatecznie jest już przesądzone opuszczenie przez firmę GPW. Kiedy to nastąpi, będzie zależało od władz giełdy.

This entry was posted in Finanse.