Terroryzm jest rynkiem z podażą i popytem. „Obroty” sięgają miliardów dolarów

Ekonomiczna analiza terroryzmu, traktowanego przez badaczy jako rynek z podażą i popytem, ocena gospodarczych skutków terroryzmu czy ekonomia wydatków ugrupowań terrorystycznych to tematy wielu publikacji, które w ostatnim czasie ukazały się we Francji.

This entry was posted in Finanse.