OT Logistics wzięło na siebie duże zobowiązania finansowe

Nadzwyczajne walne zgromadzenie OT Logistics ustaliło dziś (11 września), po wznowieniu obrad przerwanych 29 sierpnia, że wyraża zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego (lub zastawów rejestrowych) na przedsiębiorstwie.

This entry was posted in Finanse.