Rosną dochody i zysk Grupy Kapitałowej BZ WBK, ale sam bank wypada gorzej

Dochody ogółem Grupy Kapitałowej BZ WBK w 2017 r. wyniosły 7,76 mld zł i były wyższe o 2,1 proc., w tym dochody Banku Zachodniego WBK przekroczyły 6,123 mld, ale zmniejszyły się o 3 proc.

This entry was posted in Finanse.