Znamy wyniki Polenergii

Polenergia po trzech kwartałach 2018 r. osiągnęła blisko 2,6 mld zł przychodów ze sprzedaży. Skorygowana EBITDA wyniosła blisko 121,7 mln zł, a skorygowany zysk netto 8,5 mln zł.

This entry was posted in Finanse.