JSW skończyła I kwartał na wyraźnym plusie

Zysk netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniósł w pierwszym kwartale 2018 roku 753,9 mln zł wobec 864,5 mln zł rok wcześniej – poinformowała spółka.

This entry was posted in Finanse.