PKP SA z dobrym ratingiem Fitch Ratings

Agencja Fitch Rating utrzymała dotychczasową ocenę wiarygodności kredytowej PKP na poziomie BBB+ w walucie zagranicznej i krajowej.

This entry was posted in Finanse.