Przedsiębiorcy bronią PFR i tarczy finansowej

Rada Przedsiębiorczości broni tarcz finansowych. Jej zdaniem Polski Fundusz Rozwoju, obok Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, od wielu miesięcy aktywnie wspiera polskich przedsiębiorców. Jest instytucją, która w czasie pandemii Covid-19 najszybciej i najlepiej zareagowała na dramatyczną potrzebę pomocy dla firm i ich pracowników. Sprawnie wypłaca pieniądze z kolejnych tarcz finansowych dla przedsiębiorstw dotkniętych skutkami obostrzeń. Jednocześnie odpowiada też za wiele innych, ważnych dla rządu i biznesu projektów.

Tauron zamknął 2020 rok z prawie 2,5 mld zł straty netto. Winne odpisy i pożyczki

W 2020 roku grupa Tauron zanotowała 2,488 mld zł straty netto przypadającej na akcjonariuszy jednostki dominującej, czyli Taurona Polska Energia wobec około 12 mln zł straty netto w 2019, wykazując ponad 4,2 mld zł zysku EBITDA, o 17 proc. więcej niż rok wcześniej.  Jak tłumaczy koncern, wysoka strata netto to efekt odpisów na utratę wartości aktywów i udzielonych pożyczek.

Te spółki osiągnęły najlepsze wyniki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) nagrodziła instytucje, które w ub.r. osiągnęły najlepsze wyniki i przyczyniły się do rozwoju polskiego rynku kapitałowego. Wśród nagrodzonych znalazło się Allegro i Polski Fundusz Rozwoju, Brokerem Roku zostało Biuro Maklerskie PKO BP.