Comarch dostarczył specjalną aplikację dla spółek na giełdzie

Długo zapowiadane zmiany w formacie rocznych sprawozdań finansowych stały się faktem i pierwsze spółki notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych złożyły raporty według standardów Jednolitego Europejskiego Formatu Elektronicznego, czyli ESEF (ang. European Single Electronic Format). Nowy obowiązek miał być dla firm dużym wyzwaniem, dlatego emitenci decydowali się na użycie narzędzi informatycznych, które pozwalają przygotować raporty ESEF.

Odpisy obniżyły wynik Orlenu

PKN Orlen podał nowe informacje na temat skonsolidowanych wyników finansowych za 2020 roku. Zgodnie z nimi odpisy i odwrócenia aktualizujące wartość aktywów trwałych kosztują płocki koncern blisko 950 mln zł.