Unijne wsparcie dla inwestycji OZE w Jedliczu

Przedsięwzięcie pn. „Produkcja ciepła z biomasy – instalacja energetyczna wchodząca w skład kompleksu instalacji bioetanolu II generacji (BIIG) w Orlen Południe S.A. w Jedliczu” zostało dofinansowane kwotą 45,8 mln zł z Funduszu Spójności. Koszt całkowity inwestycji to ponad 159,4 mln zł. Zakończenie inwestycji zaplanowano na grudzień 2023 r.

Stopy zmrożone na dłużej

Polityka niskich stóp procentowych będzie prowadzona najprawdopodobniej do końca 2022 roku. Świadczą o tym dotychczasowe decyzje i dyskusje w Radzie Polityki Pieniężnej. Także prezes NBP Adam Glapiński nie pozostawia co do tego złudzeń.

ML System z większą sprzedażą i zyskiem

Grupa ML System oferująca m.in.  rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV) w 2020 roku wypracowała prawie 127,3 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz blisko 10,2 mln zł zysku netto wobec niespełna 93,4 mln zł przychodów ze sprzedaży i niecałe 3,5 mln zł zysku netto w 2019 roku.