Zmiany w radzie nadzorczej Alior Banku

Zwyczajne walne zgromadzenie Alior Banku zwołane na 28 maja, po wznowieniu obrad 7 czerwca powołało w skład rady nadzorczej banku Filipa Majdowskiego, zastępcę dyrektora w Departamencie Nadzoru I w Ministerstwie Aktywów Państwowych oraz Dominika Witka, członka zarządu PZU Zdrowie. Uchwały weszły w życie z chwilą podjęcia.

W Warszawie małe i średnie spółki kontynuują wzrosty

Choć początkowo WIG20 wyraźnie zwyżkował, a indeks szerokiego rynku zbliżył się na 500 pkt. do historycznego rekordu, to oba indeksy zakończyły poniedziałkowe notowania lekkim spadkiem. Wzrosty kontynuowały zaś małe i średnie spółki, po raz kolejny poprawiając swoje wieloletnie maksima. sWIG80 po raz pierwszy od 11 lipca 2007 r. zanotował poziom 21.000 pkt.