Skarb Państwa chce zmian zarządzie i radzie nadzorczej GPW

Na wniosek Skarbu Państwa zmieniono porządek obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, uzupełniając go o zmiany w radzie nadzorczej i zarządzie spółki.

This entry was posted in Finanse.