Rok wzrostu gospodarczego, poprawy kondycji finansowej, ale i konfliktów społecznych i afer

Dalsze uszczelnienie systemu podatkowego, poprawiająca się sytuacja budżetu państwa, dobra pozycja Polski w ratingach, uchwalenie ustawy o PPK, ale także afery GetBack i KNF oraz protesty rolników i pracowników LOT – to niektóre wydarzenia gospodarcze w 2018 roku.

This entry was posted in Finanse.